ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

1. Персональні дані користувачів цього сайту обробляються та контролюються компанією Galaktika N.V. (далі – «Компанія» або «ми»), адреса: Groot Kwartierweg 10, Willemstad, Curacao, CW. «Компанія» та «Користувач» при спільній згадці надалі іменуються «Сторони», а окремо – «Сторона».

2. Ми дотримуємося принципів, встановлених Загальним регламентом про захист даних (Регламент (ЄС) 2016/679). Це означає, що персональні дані обробляються нами законно, чесно та прозоро; збираються для певних чітких і законних цілей та не обробляються у подальшому способом, несумісним з цими цілями («обмеження цілей»); адекватні, доречні та обмежені тим, що необхідно для цілей, для яких вони обробляються («мінімізація даних»); є точними та оновлюються при необхідності; слід вживати всіх розумних заходів для забезпечення того, щоб особисті дані, які були неточними, беручи до уваги цілі, для яких вони були оброблені, були стерті або виправлені без зволікання («точність»); зберігаються у формі, що дозволяє ідентифікувати користувачів не довше, ніж це необхідно для цілей обробки особистих даних («обмеження зберігання»); обробляються таким чином, що забезпечує належний захист персональних даних, зокрема захист від несанкціонованої або незаконної обробки, а також від випадкової втрати, знищення або пошкодження з використанням відповідних технічних або організаційних заходів («цілісність та конфіденційність»).

Персональні дані користувачів, які Компанія збирає та обробляє: ім’я, прізвище, по батькові, адреса місця проживання та контактна інформація, дійсна адреса електронної пошти, відповідна платіжна інформація, логін (ім’я користувача). Компанія з метою встановлення особи користувача має право запросити скан-копію його паспорта. Всі дані, надані Вами, повинні бути правильними та дійсними. Ви особисто несете відповідальність за точність, повноту та правильність наданих Вами даних.

4. Ми використовуємо Ваші персональні дані, щоб ідентифікувати особу користувача при реєстрації на нашому вебсайті, щоб ідентифікувати Вас для правильності здійснення платежів від користувача Компанії та від Компанії користувачеві. Ми використовуємо Ваші платіжні реквізити (такі як ім’я власника картки, номер картки та термін дії картки) для надання Вам послуг на нашому вебсайті. Ми також використовуємо Ваші персональні дані для таких основних цілей: для надання Вам наших послуг; для підтримки Вашого акаунта та облікового запису; для спілкування з Вами в рамах надання наших послуг; для надання коментарів і відповідей на Ваші запитання; для відстеження динаміки використання нашого вебсайту та якості наших послуг; для визначення ступеня зацiкавленостi нашими послугами; для поліпшення якості наших послуг і нашого сайту; для повідомлення про наші спеціальні пропозиції та послуги, які можуть бути Вам цікаві; для визначення Вашого досвіду на нашому сайті; для перерахування Вам виграшів (якщо є відповідні підстави для такої дії); для отримання інформації від Вас, зокрема шляхом проведення опитувань; для вирішення суперечок; для стягнення плати (якщо є відповідні підстави); для усунення проблем і помилок на нашому сайті; для запобігання потенційно забороненим або незаконним діям; щоб забезпечити дотримання наших умов і положень, розміщених на цьому сайті.

5. Ваші особисті дані можуть бути розкриті (передані) Компанією будь-якій нашій дочірній компанії або будь-яким діловим партнерам (незалежно від їх територіального розташування) в цілях, описаних вище в цій Політиці. Ми гарантуємо, що такі компанії обізнані з правильністю обробки персональних даних відповідно до Загального регламенту про захист даних (Регламент (ЄС) 2016/679) і дотримуються положень цього нормативного акту. Ми та вищезгадані компанії можемо час від часу залучати третіх осіб для обробки Ваших персональних даних для вищезазначених цілей за умови, що така обробка буде регулюватися договірними угодами у формі, встановленій законом. Ваші особисті дані також можуть бути передані у відповідний урядовий, регулюючий або виконавчий орган, якщо це вимагається або дозволено законом.

6. Права та обов’язки сторін

6.1 Права Користувача: звернутися до Компанії з проханням про виправлення або видалення персональних даних Користувача або надати Компанії заперечення проти такої обробки; надавати особисті дані Користувача, які є неповними для Компанії (за умови надання додаткової заяви з поясненням причин); встановити обмеження на обробку даних, якщо виконується одна з наступних умов: точність особистих даних оскаржується Вами протягом періоду, який дозволяє Компанії перевіряти точність Ваших особистих даних; обробка є незаконною, і Ви виступаєте проти видалення особистих даних і замість цього вимагаєте обмеження їх використання; Компанія більше не потребує Ваших особистих даних для цілей обробки, але вони необхідні Вам для встановлення, реалізації або захисту Ваших юридичних вимог; Ви заперечували проти обробки Ваших особистих даних до перевірки юридичних підстав для обробки таких даних Компанією; запитувати та отримувати персональні дані про Вас (надані Вами компанії) в структурованому, широко використовуваному та машинозчитуваному форматі (шляхом формування відповідного запиту) та передавати ці дані іншому контролеру без будь-якого втручання з боку Компанії; бути проінформованим про те, чи зберігає Компанія інформацію про Вас; запитувати у Компанії точну (і) ціль (і) обробки Ваших персональних даних та інформацію про категорії Ваших персональних даних, які обробляються Компанією; запитувати доступ до Ваших особистих даних, які Компанія зберігає; запросити ймовірний період, протягом якого Ваші особисті дані будуть зберігатися Компанією, та, якщо це неможливо, критерії, за якими визначається термін зберігання таких даних; подати скаргу в Організацію Європейського союзу з нагляду за захистом даних, якщо Ви вважаєте, що Компанія порушила чинне законодавство про захист персональних даних.

6.2. Обов’язки Користувача: надавати Ваші точні та достовірні персональні дані у повному обсязі згідно з Умовами, розміщеними на цьому сайті; негайно надавати Компанії Ваші оновлені персональні дані, якщо будь-які Ваші персональні дані були змінені; негайно повідомити Компанію про факт несанкціонованого отримання Ваших персональних даних третьою особою, якщо Вам стало відомо про такий факт; повідомляти Компанію про будь-які незгоди з будь-якої із цілей обробки даних або, якщо Ви бажаєте, щоб Компанія припинила обробку Ваших персональних даних, надіславши відповідне повідомлення. Користувач повністю усвідомлює, що відправлення повідомлення про незгоду з будь-якої із цілей обробки персональних даних та/або наміри припинити обробку його персональних даних, які здійснюються Компанією, є законною підставою для припинення будь-яких відносин між Сторонами в рамках умов і положень, розміщених на цьому сайті. Ви особисто несете відповідальність за достовірність, точність та своєчасність надання Ваших особистих даних Компанії.

6.3 Права Компанії: припинити будь-які та всі договірні відносини (передбачені Положеннями та умовами, розміщеними на вебсайті Компанії) з Вами у разі ненадання Вашої згоди Компанії на обробку Ваших персональних даних для цілей, зазначених у цьому розділі; вносити зміни до правил захисту даних в односторонньому порядку, не отримавши від Вас попередньої згоди на такі зміни.

6.4 Зобов’язання Компанії. Компанія зобов’язана: повідомляти про будь-яке виправлення або видалення персональних даних або обмеження обробки персональних даних Користувача кожній третій стороні, якій персональні дані Користувача були розкриті Компанією для будь-якої з цілей обробки даних, встановлених цією Політикою, за винятком випадків, коли це є неможливим або вимагає невідповідних зусиль для Компанії; інформувати Вас про одержувачів Ваших особистих даних (третіх осіб), якщо від Вас був отриманий відповідний запит; надавати Вам Ваші особисті дані (що зберігаються в Компанії) в структурованому, широко використовуваному та машинозчитуваному форматі, якщо Ви подали відповідний запит; повідомити орган нагляду про порушення персональних даних Користувача не пізніше ніж через 72 години після того, як стало відомо про такий факт. Якщо повідомлення в наглядовий орган не зроблено протягом 72 годин, необхідно надати причини такої затримки; негайно повідомити Користувача про факт порушення його/її особистих даних, якщо таке порушення може призвести до високого ризику для прав і свобод Користувача. Сторони також мають всі права та обов’язки, передбачені Загальним регламентом про захист даних. Термін зберігання Ваших персональних даних Компанією продовжується на весь період відносин між Сторонами, передбаченими Умовами, розміщеними на вебсайті Компанії, а також на наступні три роки після припинення відносин Сторін (для вирішення можливих спірних питань).

7. Компанія зобов’язана дотримуватися законодавства ЄС про правила обробки та захисту персональних даних, зокрема, Загальних положень про захист даних (Регламент (EU) 2016/679) та Директиви про конфіденційність електронних повідомлень (Директива 2002/58/ЄС) зі змінами, внесеними Директивою 2009/136/ЄС.

8. Ми використовуємо новітні технології для забезпечення безпечного зберігання всіх персональних даних користувачів Сайту. Ми використовуємо 128-бітну SSL (Secure Socket Layer) – технологію, яку обирають багато юридичних і фінансових організацій. 128-бітний SSL гарантує 100% безпеку всіх транзакцій, що здійснюються через вебсайт.

9. FRESH Casino має право використовувати особисті дані для маркетингових розсилок. Якщо Ви не бажаєте отримувати рекламні матеріали, Ви можете вказати це під час реєстрації або відмовитися від підписки на розсилки в будь-який час. У цьому випадку деякі з Ваших бонусних опцій можуть бути деактивовані.

10. Під час гри в ігрові автомати, розроблені NetEnt, також застосовується Політика конфіденційності NetEnt.

11. Якщо Ви хочете переглянути будь-які особисті дані, які ми зберігаємо про Вас, або якщо Ви хочете внести які-небудь зміни у свої особисті дані або видалити їх, або якщо Ви хочете отримати інформацію про те, як Ваші особисті дані використовуються Компанією, як ми забезпечуємо конфіденційність Ваших особистих даних, Ви можете надіслати відповідний запит на електронну пошту [email protected]. Щоб зберегти конфіденційність, при відправці запиту Вам також необхідно надати підтвердження своєї особи. Для цього Вам необхідно додати копію свого паспорта до запиту. Ми залишаємо за собою право стягувати розумну плату за дублюючі запити, запити на додаткові копії тих самих даних та/або запити, які вважаються явно необґрунтованими або надмірними. Ми також можемо відмовити в наданні відповідей на запити, які ми вважаємо явно необґрунтованими або надмірними.

Web site is for informational purposes only. The platform does not accept payments and does not host real money slots.